Vítám vás!

Právě jste se dostali na stránku s teorií o Konejšivých signálech.
Zároveň nahlédnete přímo do kurzu Psích souvislostí

TÉMA PSÍ ŘEČ se skládá ze 4 částí (tlapek):

 1. tlapka - 4 základní postoje psa,
 2. tlapka - Konejšivé signály,
 3. tlapka - Varovné signály a
 4. tlapka - Strach a stres psa.

V přístupech zdarma vám nabízím teorii KS
s videi pouličních psů a s popisy videí k prvním 5 signálům.

Celá psí řeč je rozdělené do 5 týdenního studia,
ve kterém máte i zbývajících 15 signálů s jejich teorií a videi a ostatní tlapky viz výše.

Co jsou konejšivé signály (KS)

 1. Jsou to signály, jejichž účelem je zklidnit, minimalizovat strach, stres, zlost a napětí, které může vést ke konfliktu.
 2. Pes je používá, aby upozornil na to, jak se cítí a odvrátil blížící se konflikt.
 3. Konejšivým signálem sděluje, že se cítí NEPŘÍJEMNĚ.

Proč chci, abyste KS uměli číst

 1. Abyste včas poznali, jak se váš pes cítí a dali mu dostatek prostoru.
 2. Abyste mu mohli pomoci ze situací, které jsou pro něj náročné nebo stresující.
 3. Abyste si skrze svého psa uvědomili, jak se k němu chováte.

Jakými způsoby pes KS používá

 1. Sděluje, jak se cítí.  
  Sděluje – ZMÍRNI TLAK, KTERÝ NA MĚ KLADEŠ, je mi to nepříjemné.
 2. Zklidňuje sám sebe. (Zívá, čichá u země, strne, sedne si.)
 3. Odpovídá jinému psu/člověku stejným nebo jiným KS a dává tak najevo, že rozumí, jak se druhá strana cítí.
 4. Sděluje druhé straně (psu nebo člověku), že přichází v míru. 
 5. Zasahuje do vyhrocených situací tím, že použije KS, aby uklidnil příliš rozrušené psy/lidi.

Nyní se pojďme na konejšivé signály podívat blíže.

Tyto signály považuji za základní znalost každého pejskaře, který chce rozumět svému psu. Váš pes může používat i jiné konejšivé signály. Ty, co jsou zde uvedené, se běžně v psí řeči objevují.

Našla jsem pro vás dva bonusové signály, které jsem v průběhu své práce zaregistrovala. Na konci výčtu je uvidíte v praxi na videích. Je to oklepánívýzva štěknutím ke zklidnění.

Výčet Konejšivých signálů

1. Pohled do strany

2. Přivírání očí

3. Odstoupení

4. Olíznutí nosu

5. Ztuhnutí

6. Zpomalení

7. Mávání ocasem

8. Úklona

9. Sednutí

10. Lehnutí

11. Zívnutí

12. Chůze obloukem

13. Očichávání země

14. Rozdělení tělem

15. Značkování

16. Přesměrované chování

17. Drbání za uchem

18. Psí úsměv

19. Výzva štěknutím

20. Oklepání

 

Pro základní pochopení konejšivých signálů mi byla inspirací Turid Rugaas, zakladatelka konejšivých signálů a její kniha Konejšivé signály.

Proč vám KS popisuji, když o nich existuje kniha?

Když jsem se KS sama učila, neměla jsem moc záchytných bodů a kniha mi nestačila. Nevěděla jsem, jak signály sama používat i přesto, že kniha je velmi lehce a skvěle napsaná. Stále mi k tomu něco chybělo.

Věřím, že jsem to „něco“ zachytila v mém popise a rozkódovala nakonec velmi jednoduchý systém, který psi ve své komunikaci tak často používají.

Ohromnou pomocí mi byli místní pouliční psi, u kterých jsem se KS naučila pozorovat a používat.  Fotografie a videa jsou pořízena z procházek při zkoumání psí řeči. Níže uvedené výhody považuji za to „něco“, díky čemu KS pochopíte velmi snadno.

 

 1. Každý signál má svoji přehlednou tabulku.
 2. Na signál se podíváte z různých pohledů a lépe si ho zapamatujete.

 3. Ke každému signálu uvádím příklady nebo osobní zkušenosti.

 4. Ke každému signálu budete mít k dispozici barevné fotografie/videa a konkrétní popis situace a chování psů.

 5. Naučím vás, jak na KS reagovat, naučit se je a sami používat.

Konejšivé signály vám pomohou pochopit souvislosti s lidským chováním.

S jejich pomocí se vám otevře nový svět vnímání psa a komunikace s ním. Začnete více pozorovat své chování a učit se z vlastních chyb. Díky tomu začnete přemýšlet, jak se psem lépe komunikovat, abyste se vyhnuli zbytečným konfliktům. Rozumět psí řeči má hluboký smysl.

S trochou trpělivosti a cviku se vám jejich pozorování stane nekonečnou zábavou a vášní. Začnete si mnoho věcí spojovat do souvislostí. Lépe budete chápat vztahy mezi psy a rozhodně budete rozumět, jak se váš pes cítí.

Uvidíte, že se v KS budete sami poznávat. Možná si na tom uvědomíte, stejně jako já, že tyto signály lidi už dávno znají a používají. Jen je s velkým přehledem PŘEHLÍŽEJÍ!

Možná vás bude fascinovat, že KS sami běžně používáte, když se necítíte dobře. Začnete si najednou všímat KS kolem sebe u ostatních lidí a bude vás zarážet, jak je možné, že se lidé navzájem vůbec nerespektují.

Možná právě odtud vznikla dávno vyslovená věta, kterou jsem chtěla vyjádřit, že skrze psa můžeme pochopit sebe a naopak.

„Naučím vás porozumět vašemu psu a skrze něj i sobě.“

Jak na signály máte reagovat

To záleží na tom, ke komu pes signál vysílá a co se odehrává přesně za situaci.

 • A
  Pes signál vysílá na jiného psa

NEZASAHUJTE, pokud to není nutné.

Důležité je, že si všimnete, že se váš pes cítí nepříjemně. Můžete tak posoudit, zda je nutné, abyste mezi psy zasahovali. Mluví mezi sebou dva psi stejného druhu a je větší předpoklad, že se domluví lépe než člověk a pes. Pokud jsou ovšem dobře socializováni. Zkuste pozorovat, kdy je tedy opravdu nutné z vaší strany zasáhnout.

V případě, že pes začne používat varovné signály nebo začne výrazně panikařit, psu ze situace pomozte.

Může vyděšeně koukat kolem sebe a tisknout se k zemi. Bude spíše ustupovat a snažit se schovat.

Ideálně chcete, abyste předešli této situaci. Nechcete ale, abyste svého psa chránili při každém jeho přikrčení. Každý musí znát limity svého psa a v případě nouze psu pomoci, pokud to nezvládá sám. Proto je tak důležité rozumět psí řeči, protože pak lehce rozpoznáte úmysly jiného psa a budete umět včas těmto situacím předejít.

Pokud přeci jen zasáhnout musíte, vstupte (Konejšivý signál „Rozdělení“) mezi svého psa a psa, který ho obtěžuje. Svého psa si dejte na vodítko, aby byl blízko vás, ale nijak na něj nemluvte. Zamezte jinému psu kontakt s vaším. Zároveň zamezte svému, aby náhodou na psa neútočil.

Můžete také požádat majitele (klidným hlasem, ne v panice), aby si na chvíli svého psa chytil. Situaci jednoduše přerušíte a dáte psům pauzu. Svého psa v žádném případě nebudete litovat. To by jeho vyděšení jenom zhoršilo. Bez dalšího mluvení ustupte se svým psem stranou, dokud se oba nezklidníte.

V tento moment POUŽIJTE NĚJAKÝ Z KONEJŠIVÝCH SIGNÁLŮ. (Pohled stranou, zívání, posazení,..)

 • B
  Pes signál vysílá k vám

Pes vám sděluje: „Hej, moc na mě tlačíš, uber, protože se cítím nepříjemně.“ Nebo „Přesně nerozumím, co po mně chceš. Nevím, co mám dělat.“

Vidět konejšivý signál u svého psa je pro vás ohromný plus, protože si ihned uvědomíte, že něco děláte špatně nebo, že něco je špatně. Buďto na svého psa moc tlačíte nebo po něm chcete příliš složitou věc, kterou zatím nechápe, nezvládá.

Podívejte se znovu ke každému signálu, kde jsem vám v příkladech uvedla, jak signály sami můžete používat a v jakých situacích.

 • C
  Pes uklidňuje sám sebe

Pokud vidíte, že psa něco rozrušilo a z něčeho se stresuje, zkuste použít nějaký konejšivý signál. 

PSA NEUTĚŠUJTE, nemluvte na něj. Soustřeďte se na sebe a na vaše vlastní chování. Je klidné? Má pes důvod se cítit vyděšeně? Zmatkujete? Ukažte mu, že není důvod se z něčeho stresovat.

Sami zůstaňte v klidu. To mu pomůže úplně nejvíce.

 • D
  Oznamuje, že přichází v míru

Sledujte, jak váš pes reaguje na příchod jiného člověka. Chce se s ním opravdu kamarádit?

Pokud přicházíte k cizímu psu, podívejte se nejdříve, jak na vás reaguje. Chce se s vámi vítat nebo odvrací svou tvář? Pokud se odvrací, podívejte se do strany také a dále se nepřibližujte. Nechte ho, ať se sám rozhodne, zda s vámi chce navázat kontakt. Svoji tvář odvrací proto ,aby vám sdělil, že se nechce kamarádit, ale je s vámi v míru.

 • E
  Používá signál, aby sám někoho zklidnil

Váš pes se může pokusit uklidnit jiné dva psy, u kterých se schyluje ke konfliktu. Postaví se mezi ně, aby je rozdělil. Zde se opravdu vyplatí rozumět psí řeči a poznat, že váš pes se nejde přidat ke konfliktu, ale chce ho zastavit. Rozdělením, vstoupením mezi ně.

Může také reagovat na hádku, která vznikla mezi vámi a jiným člověkem. Jste na svého psa rozčílení, a přitom vás svým konejšivým signálem chce upozornit na zklidnění. Pokud si všimnete jeho konejšivého signálu, můžete si být jisti, že jste mimo rovnováhu.

Pes se pro vás může stát takovým pomocníkem v těchto chvílích, abyste si uvědomili, že se vám něco vymyká z kontroly. Jak na stres jsem vám pověděla v knize ČLOVĚK.

Jak signály sami v komunikaci používat

Na to neexistuje jednotné pravidlo. Právě proto jsem vám uvedla u každého signálu jednotlivé příklady, abyste se mohli něčeho chytit. Každý pes je jiný a ne u všech budou signály dobře čitelné.

Zkuste vypozorovat, kdy a jaké signály váš pes nejvíce používá a postupně je do vaší komunikace zavádějte. Všímejte si i vaší interakce s jinými psy a jejich reakcí na vás.

Způsob používání konejšivých signálů může být ovlivněno jeho osrstěním, stavbou těla, atd...
Pes, který má chlupy přes oči nebude tolik používat oční signály, ale zapojí více pohyby hlavou, či olizování. Pes, který nemá ocásek, k vám bude promlouvat více svým tělem, či jiným způsobem.

Jak můžete podpořit svého psa v používání konejšivých signálů nebo ho psí řeči znovu naučit

Asi vás zajímá, proč byste svého psa měli znovu učit nebo podporovat v těchto signálech. Důvodů je více:

 1. Protože konejšivé signály předcházejí konfliktům a pes, který se v nich zdokonaluje se stává méně konfliktním a lépe pro druhé psy čitelným.
 2. Díky vzájemnému propojení a pochopení dojde k podpoře vašeho vztahu a vzájemné důvěře.
 3. Pes, u kterého byly konejšivé signály potlačeny, se je může znovu naučit používat právě díky vaší podpoře.

Jak psa KS znovu naučit?

 • Sami musíte rozumět, co jsou to KS a vědět, jakým způsobem je pes používá. Dostatečný základ máte právě v této knize i s videi. Naučte se pozorovat ostatní psy a sledujte jejich psí řeč.
 • Učte se rozeznávat jednotlivé KS, abyste rozuměli, jakým různým způsobem je pes používá. Může vás překvapit, že jeden KS může pes používat v různých situacích a za jiným účelem.
 • Dejte psu více prostoru se vyjádřit. Psa neopravujte ve chvílích, kdy chce KS použít.
 • Pochvalte ho i za minimální KS, který u něj uvidíte.
 • Poptejte se ve svém okolí po psí škole, která se zabývá psí řečí a přirozenou komunikací, socializací mezi psy. Tam za pomocí zkušených lidí můžete svému psu nabídnout takové podmínky, ve kterých se KS naučí mnohem rychleji od jiných vyrovnaných a zkušenějších psů. 
 • Pokud ve svém okolí nikoho takového nemáte, vybírejte si prosím klidné lidi s vyrovnanými psy a požádejte je o spolupráci v seznamování s vaším psem. 

Proč někteří psi tyto signály nepoužívají?

 • Protože za jejich používání byli lidmi nebo jinými psy v minulosti trestáni.

Psí řeč je psům vrozená. Může být potlačena, ale pes ji nikdy nemůže ztratit. Je to jejich dědictví.

Příklady potlačení konejšivých signálů svého psa

 • Potrestání psa, když odvrací svou tvář a snaží se uklidnit váš hněv pohledem do strany.
 • Potrestání psa za to, když ztuhne a dožadování se povelu křikem a nátlakem.
 • Potrestání psa po tom, co k vám pomalu přijde.
 • Tlačení psa k seznamování se s jinými psy nebo lidmi.
 • Chycením hlavy psa, když s ní chce uhnout a dožadování se pozornosti, očního kontaktu.
 • Objímání psa, který je ztuhlý, koulí oči, olizuje se, zívá, odvrací svoji tvář. A jiné.

Ztracenou psí řeč umí nejlépe probudit jiný pes, který dobře ovládá konejšivé signály. Nebo jakýkoli jiný klidný pes. Většinou ale takového psa nemáte hned po ruce, proto je nejlepší, když se naučíte konejšivé signály sami používat a jakmile vidíte, že pes KS použil, ihned ho slovně pochválíte.

Můj extra tip na konec:

Abyste mohli jasně vidět reakce psů, nesmíte mezi ně zasahovat. Strach a ochrana svého psa může být mnohdy silnější a pro začátečníky může být velmi těžké ovládnout svoji potřebu mezi psy zasáhnout.

Proto bude důležité, abyste začali s takovým pejskařem, kterého dobře znáte a víte, že se vašemu psu nic nestane. Učte se nejdříve mezi psy NEZASAHOVAT a až pak teprve, když se uvolníte se UČTE psí řeč pozorovat a poznávat.

KONEJŠIVÉ SIGNÁLY PODROBNĚ

Doporučení:

 • Nejdříve se na video podívejte, pak si přečtěte text a pak si video pusťte ještě jednou.
 • Zkontrolujte si hlasitost videa. Nemějte to úplně na plno, protože někdy v nich promluvím a je to pak silnější zvuk. Většinou jsem ale ticho.
 • Pusťte si videa na velikou obrazovku. (Dole vpravo najdete tento znak [ ] )
 • Ujistěte se, že video máte v HD. (Nejvíce možnou kvalitu obrazu. Dole vpravo ozubené kolečko.)
 • Některá videa se opakují. Je to tak úmyslně, protože chci, abyste vnímali, že pes používá několik KS najednou, proto si video vždy pusťte, protože se při novém signálu ve videu zaměříte na něco jiného.
 • 1
  POHLED DO STRANY

Pes se podívá do strany. Odvrátí svůj zrak od hrozícího nebezpečí. Hlavou může pootočit pomaleji nebo rychleji, může se podívat na jednu stranu nebo do obou stran. To záleží na situaci a na psu.

Když se přibližuje jiný pes nebo člověk, kterého váš pes nezná.

Nad psa se skláníte. Chcete ho obejmout, pohladit ho a on nechce.

Když mi je něco nepříjemné, radši se na to nedívám. Dívám se do strany a snažím se vyhnout přímému očnímu kontaktu.Kdy signál můžete sami použít

Podívejte se do strany, když se setkáte s novým psem a počkejte, zda sám o vás neprojeví zájem. Je možné, že se s vámi nebude chtít seznámit. Nenuťte ho k tomu, ale respektujte to.

Snažte se vyhnout přímému očnímu kontaktu. Někteří psi přímý pohled vnímají jako hrozbu. Pohledem do strany situaci uvolníte a svůj příchod změkčíte.

Můžete použít v kombinaci s přiblížením se ke psu obloukem (viz. níže.), pomalejší chůzí a postavením ke psu bokem s podřepem.

Konkrétní příklady

 • Pohled do strany často vídám u psů na ulici, když se setkají. Většinou vždy otočí hlavu do strany, aby si navzájem dali najevo, že přichází v dobrém. Potom se k sobě přiblíží obloukem a navzájem se očichají.
 • U svého psa tento signál určitě uvidíte, když ho budete chtít vyfotit. Většinou vždy otočí hlavu do strany. Ještě předtím se olízne (Další signál, viz níže.) Psu je přístroj nepříjemný. Instinktivně se tomu chce vyhnout a naznačuje, že se cítí nepříjemně. Abyste mohli mít fotky čelem, musíte psa s foťákem seznámit a spojit tuto činnost s něčím pozitivním. Nabídněte mu při focení pamlsek.
 • Stalo se vám, že jste chtěli pohladit nějakého psa a on svoji hlavu otočil jinam nebo dokonce od vás odstoupil? Setkání je na něj příliš rychlé. Zpomalte a podívejte se také do strany, aby rozuměl, že přicházíte v dobrém. Dejte mu na výběr, zda se s vámi chce seznámit. Někdy je bohužel pes už dopředu ve stresu, protože je většinou do setkání s jinými lidmi tlačen. V tomto případě ho nechte být. Poznáte, že se nechce kamarádit.

VIDEA

Dino a pouliční pes - setkání v trávě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • S Dínem přicházíme na louku. Pes, kterého vidíme nás zatím nezaregistroval. Dino se zastaví a čeká. Jakmile ho pouliční pes uvidí, Dino stojí na místě a otočí hlavu do strany.
 • Ocas má zdvižený nahoru, aby sdělil své nadřazené postavení. Pes (kterého neznám) má ocas dolů a odpovídá Dínovi stejným signálem. Podívá se také do strany. V tomto případě před sebe, protože k Dínovi stojí bokem. Prostě odvrátí svoji tvář z přímého pohledu na Dína.
 • Tím si vše vysvětlili během pár vteřin a Díno se rozbíhá ke hře a blbnutí. Na konci videa je skvělý moment, kdy tento pejsek zalehne a je na něm krásně vidět reakce, když něco v dálce zmerčí. Ihned mě to upozorňuje na to, že pes vidí něco neobvyklého, podívám se stejným směrem a vidím, že se k nám blíží lidé i s celou bandou pouličních psů. (To už na videu není vidět)
 • Tento den byl nádherný a sešlo se tam hodně psů. Tato videa uvidíte až na konci celé psí řeči, protože jsou velmi VÝŽIVNÁ a nabízejí vám neovlivněnou psí řeč pouličních psů.
 • Tyto pouliční psy neznám.  Viděla jsem je poprvé. Všiměte si, jak hnědý pes vpravo odvrací svoji tvář, aby odpověděl, že respektuje postavení bílé feny s hnědými fleky nalevo. Pak odstupuje obloukem.

Poluliční psi z Naousy (Sever Řecka)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Setkání Dína s Glikasem 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Glikas stojí na jednom místě. Má vysoko zdvižený ocas, se kterým sice vrtí, ale má ho vysoko postavený a dává najevo svoje vysoké postavení.
 • Hned v začátku zdraví Dína podíváním se do strany, pak opět stojí na místě zamražený. Když je to nutné, s ocasem přestane vrtět. V momentě, kdy ho Díno míjí, tak se olizuje.
 • Díno odchází značkovat. Mezitím s Glikasem komunikuji. Pak se Díno s Glikasem znovu zdraví. Glikas opět ztuhne (zastaví vrtění ocasu) a je to Díno, který odpovídá ustoupením. Díno jde opět značkovat.
 • V 1:02 je krásně vidět, jak Glikas oči přivírá a stále maličko vrtí ocasem. Sděluje, že je přátelský, ale udržuje si své postavení vůči Dínovi.
 • Guf mě zná, ale celkově je velmi citlivý k různým věcem.
 • Na videu je krásně vidět, jak je mu nepříjemné, že ho natáčím skrze něco, co držím v ruce a on nezná.
 • Proto ode mě nejdříve odstoupí, pak si zívne, otočí hlavu do strany a nakonec si lehne a začne se radši věnovat sobě, aby se uklidnil, že je vše vpořádku.
 • Mohla bych to shrnout tak, že v tomto případě používá signály proto, aby zklidnil sám sebe. Odstoupením mi dává na jevo, že mu je něco nepříjemné.

Nejistý Guf - pouliční pes

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Videa, která už znáte

Frieda a pouliční pes Big (Barron)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Toto video jsem pořídila, když jsem měla Friedu (černá fenka) na pozorování doma, abych lépe porozuměla jejímu chování. S Friedou se v projektu ještě uvidíte.  K Friedě mluvím Německy a pak také uslyšíte, jak mluvím anglicky. Klienti používaly německé povely, ale mluvili jsme spolu anglicky.
 • Na tomle videu chci ukázat, co vše dokáže obyčejné zalehnutí psa, povel lehni a zůstaň. Cvičí se tím trpělivost, důvěra a vedení pána.
 • Barron nebo také Big - ten bílý veliký pes, je pouliční. Tedy byl, už bohužel není. Byl to vládce ulic a odešel tak náhle a tak hloupě. Srazila ho jednoho rána motorka. Zemřel za pár hodin na vnitřní krvácení. Barron byl můj srdcový pes.
 • Ještě než jsem zapla kameru, tak tento Barron chtěl Friedu přímo zakousnout. Vůbec se mu nelíbila její nevyrovnaná povaha. Považoval to za hrozbu a takového psa ve svém rajonu nechtěl. Bylo na mně, abych ji ochránila a Barronovi vysvětlila, že je pod mojí ochranou a že tohle není v jeho režii.
 • Na videu učím Friedu, aby mi věřila, že se nic nestane. Proto ji opravuji, když leží. V ten moment je vidět, jak reaguje pohledem do strany v momentě, kdy se na ní Barron dívá. Dává mu tím najevo, že ho respektuje. Barron ji odpovídá stejně. Vzniká tam tak vtipný moment. Tanec s jejich hlavami 🙂
 • Barron je spokojený a odchází od ní. Friedu v ten moment velmi chválím a později pak neřeším, že z povelu zůstaň vstává, protože projevuje zájem čichnout si, kdo to vlastně ten Barron je, což je OHROMNÝ pokrok. Je to prostě neskutečné, jak moc byla náhle v klidu a vyrovnaná a oba mohli takto vedle sebe stát a fungovat.
 • Můžete si všimnout, klidného postavení ocasu Friedy. Toto vše se stalo jen díky tomu, že jsem nedovolila Barronovi, aby Friedu sežral 😀 a Friedě jsem vysvětlila, že mi může věřit a být v klidu a nikdo ji nesežere.
 • 2
  PŘIVÍRÁNÍ OČÍ, MRKÁNÍ, UHÝBÁNÍ, ŠIROKÉ OTEVŘENÍ OČÍ

Pes přivírá své oči nebo rychle mrká. Může s nimi uhýbat do stran, když nemůže pohnout hlavou nebo je mít do široka otevřené, že je vidět bělmo. To znamená, že už je hodně ve stresu.Když se na svého psa budete zlobit a budete po něm požadovat, aby se na vás podíval.

Když budete držet psovi hlavu a budete se mu snažit podívat do očí. Pes, který bude ve stresu, bude uhýbat očima, mrkat nebo je přivírat.

Když na mě někdo křičí, tak sklopím oči, mrkám nebo s nimi utíkám do stran, jen abych se vyhnula přímému pohledu.


Kdy signál můžete sami použít

Tento signál sami můžete napodobit stejným způsobem jako pes. Změkčete svůj pohled přivřením očí v situacích, kdy jste se na psa rozčílili. Když je člověk rozčílen, má vykulené oči a do široka otevřené.
Podívejte se očima do strany nebo se do strany dívejte, aby se uklidnil.
Vyhýbání se očnímu kontaktu je dobré používat vždy, když musíte se psem jednat z blízka a nechcete ho více stresovat.

Moje zkušenost z minula

Dříve jsem na uhýbání očí psa, se kterým jsem se chtěla seznámit reagovala tak, že jsem se pohled psa snažila dohonit. Moc se mi to nedařilo. Pes většinou s celou hlavou uhýbal různě do stran. Nenapadlo mě, že bych měla přestat. Když jsem mu hlavu chytila do dlaní, uhýbal už jen očima.

Kolik asi psů musí uspokojovat chtíč svého pána.

VIDEA

Setkání Dína s Glikasem 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Hned na začátku je vidět, jak se Glikas díva do stran, aby sdělil, že přichází v dobrém. Můžete si všimnout, že i tehdy mrká.
 • Dále pak uvidíte detailnější záběry jeho oší a reakce na Dínovu přítomnost. Řecky na něj mluvím a děkuji mu, že nás nechává projít. Chválím Dína, za správné odpovědi a hladký průběh.

 • Takto přivírá oči unavený pes 🙂

Unavený Díno na pláži

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Videa, která už znáte

Setkání Dína s Glikasem 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Glikas stojí na jednom místě. Má vysoko zdvižený ocas, se kterým sice vrtí, ale má ho vysoko postavený a dává najevo svoje vysoké postavení.
 • Hned v začátku zdraví Dína podíváním se do strany, pak opět stojí na místě zamražený. Když je to nutné, s ocasem přestane vrtět. V momentě, kdy ho Díno míjí, tak se olizuje.
 • Díno odchází značkovat. Mezitím s Glikasem komunikuji. Pak se Díno s Glikasem znovu zdraví. Glikas opět ztuhne (zastaví vrtění ocasu) a je to Díno, který odpovídá ustoupením. Díno jde opět značkovat.
 • V 1:02 je krásně vidět, jak Glikas oči přivírá a stále maličko vrtí ocasem. Sděluje, že je přátelský, ale udržuje si své postavení vůči Dínovi.
 • 3
  ODSTOUPENÍ, UHNUTÍ, OTOČENÍ ZÁDY

Pes se natočí bokem nebo zády k jinému psu nebo člověku.

Když se pes nebude chtít seznamovat.
Když je na psa kladen tlak, který se mu nelíbí.

Když s někým nechci komunikovat, stojím spíše opodál, natočím se stranou, zády.

Kdy signál můžete sami použít

Pokud na vás bude pes skákat, otočte se k němu zády. Nevěnujte mu pozornost. Dáte mu najevo, že je vám nepříjemné jeho skákání. Můžete si u toho i zívnout.

Když se vás pes bude bát, protože jste se před chvílí rozčílili, natočte se k němu bokem, dívejte se spíše dolů a do strany. Motivujte ho milým hlasem k sobě. Můžete se na něj střídavě dívat a zpětně ujišťovat pohledem do strany.

Konkrétní příklad

 • Příkladů je zde mnoho. Odtažení, uhnutím těla od vaší ruky, ukročením do strany, otočení bokem, odvrácení a snaha dostat se pryč je jasným signálem nepříjemných pocitů psa.
 • Nejčastěji se s tím setkávám, když lidé na ulici uvidí roztomilého psa a on se s nimi nechce vítat. Odstupuje od nich a jejich páníček ho k nim přesto tlačí násilím. Občas se sama přichytím, jak mám tendenci nějakého roztomilého pejska pomuchlovat. Už to ale neudělám, protože vím, co bych tím mohla malému způsobit. Svůj chtíč už s radostí ovládnu.

Moje zkušenost

Ve psí škole je jedna trenérka, které má krásného borderáka. Pes na mě ale reagoval velmi bázlivě a podezřívavě, protože mě neznal. Pochopila jsem a nevšímala si ho. Vždy jsem se stáčela bokem nebo zády, nedívala jsem se na něj. Stačilo pár takových setkání a nyní se mě pes nebojí. V mé přítomnosti je v klidu, mohu se ho dotknout a pohladit ho. Zatím se stále vyhýbám přímému pohledu do očí, protože jsme neměli čas se pořádně sblížit nebo na našem vztahu zapracovat. Jsem trpělivá. Respektuji jeho pocity.

VIDEA

Díno a pouliční pes 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Díno odstupuje ze setkání s jiným psem.
 • Odpovídá tak, že je pro něj vše ok a další komunikace proběhne v míru.
 • V tomto videu uvidíte zpomalení, ztuhnutí, mávání ocasem, odstoupení, oklepání.
 • Tak mě napadá, zda víte, kdo je Díno. Ten druhý pes nejdříve od Dína odstoupí, až pak se oklepe. Díno se oklepe jako druhý. Tím se energie mezi nimi uvolní a vše je ok. Mají to vyříkané.

Dino a  pouliční pes 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Arinka odstupuje od Elenky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Elinka je ve svém světě a povídá si. Přitom si hraje s hračkou, která Arinku znervozňuje.
 • Od Elinky odstupuje a snaží se jí vyhnout.
 • Můžete si také všimnout, jak má ocas velmi nízko posazený až ho dokonce schovává mezi nohy.

 • Kdybyste si to pustili zpomaleně, uvidíte, jak si Běla všimne Sněhurky a okamžitě bere roha! Bleskurychle běží za roh. Asi proto se to tak říká. 🙂 "Beru roha!"
 • Obě holky jsou bílé jako sníh a jsou pouliční.
 • Pokračování blížící se Sněhurky...v signále značkování.

Běla bere roha

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Běla bere roha 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Toto video je pro mne srdcervoucí.
 • Těsně před tím, než jsem začala natáčet se Běla konečně uvolnila a projevila nadšení z toho, že se odvážila tak daleko s námi na procházku.
 • Chtěla si hrát, její ocas se narovnal do normální polohy a začala s ním i vrtět. Trochu si i poskočila a vzala do tlamy nějaký klacík...Její uvolnění trvalo zhruba půl minuty. 🙁
 • Mluvím o ní jako o něm. Ještě jsem nevěděla, že je to fena. Byla velmi citlivá na dotek, či bližší zkoumání.
 • Nyní se usídlila u jednoho domu, kde je prakticky pořád. Bohužel má různé fóbie a už má za sebou jednu operaci zadní nohy, protože ji srazilo auto, když vběhla vyděšeně do silnice. Lidé ji pojmenovali Eva. Pro mě zůstává Bělou. Je přenádherná.

Videa, která už znáte

 • Tyto pouliční psy neznám.  Viděla jsem je poprvé. Všiměte si, jak hnědý pes vpravo odvrací svoji tvář, aby odpověděl, že respektuje postavení bílé feny s hnědými fleky nalevo. Pak odstupuje obloukem.

Poluliční psi z Naousy (Sever Řecka)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Nejistý Guf - pouliční pes

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Guf mě zná, ale celkově je velmi citlivý k různým věcem.
 • Na videu je krásně vidět, jak je mu nepříjemné, že ho natáčím skrze něco, co držím v ruce a on nezná.
 • Proto ode mě nejdříve odstoupí, pak si zívne, otočí hlavu do strany a nakonec si lehne a začne se radši věnovat sobě, aby se uklidnil, že je vše vpořádku.
 • Mohla bych to shrnout tak, že v tomto případě používá signály proto, aby zklidnil sám sebe. Odstoupením mi dává na jevo, že mu je něco nepříjemné.
 • Glikas stojí na jednom místě. Má vysoko zdvižený ocas, se kterým sice vrtí, ale má ho vysoko postavený a dává najevo svoje vysoké postavení.
 • Hned v začátku zdraví Dína podíváním se do strany, pak opět stojí na místě zamražený. Když je to nutné, s ocasem přestane vrtět. V momentě, kdy ho Díno míjí, tak se olizuje.
 • Díno odchází značkovat. Mezitím s Glikasem komunikuji. Pak se Díno s Glikasem znovu zdraví. Glikas opět ztuhne (zastaví vrtění ocasu) a je to Díno, který odpovídá ustoupením. Díno jde opět značkovat.
 • V 1:02 je krásně vidět, jak Glikas oči přivírá a stále maličko vrtí ocasem. Sděluje, že je přátelský, ale udržuje si své postavení vůči Dínovi.

Setkání Dína s Glikasem 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • 4
  RYCHLÉ OLÍZNUTÍ NOSU

Pes si v mžiku olízne špičku nosu.
Neuvidíte ☺

Tento signál se musíte naučit vidět. Je opravdu rychlý a uvidíte ho v situacích, kdy se pes bude cítit nepříjemně, protože bude muset přemýšlet. Vyšle ho většinou hned jako první před dalšími signály.

Když se soustředím nebo jsem nervózní začnu si hrát se špičkou jazyka nebo si kousat ret.


Kdy signál můžete sami použít

Při setkání s novým psem a v kombinaci s otočením hlavy do strany a přivřením očí.

Spíše tento signál vnímejte jako znamení, že mu je něco nepříjemné, abyste s ním uměli zvolit vhodnou manipulaci. Proto změňte vzdálenost, jiný úhel náklonu ke psu. Většinou se pes olízne, když se nad něj nakláníte (Něco mu chcete vyndat z packy, nebo se nad něj nakláníte při vydávání povelu sedni, lehni) nebo na něj něčím míříte, co nezná. (Fotoaparát.)

Moje zkušenost

Z tohoto signálu jsem byla nadšena. Fascinovalo mě, že jsem si toho nikdy vůbec nevšimla. A o to více jsem byla překvapená, když jsem zjistila, že psi tento signál používají opravdu velmi často a v podstatě kdykoli, když se cítí nejistě nebo nepříjemně. Někteří psi ho používají méně a jiní více. Uvidíte ho spíše u psů, kteří jsou hodně citliví. A většinou před otočením hlavy do strany a mrkáním nebo uhnutím či ztuhnutím celého těla.

VIDEA

Simona v nejistotě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Simonu jsem měla na dvě noci doma. Více méně mě neznala. Je to velmi něžná a milá fenka.
 • První den byla velmi ve stresu, kam že to její páníčka zmizela.
 • Využila jsem situace a natočila jsem pro vás signály, které vehementně vysílala.
 • Ve videu je vidět zvednutí tlapky, nekolik olíznutí nosu, rozhlížení se a nervózní chůze sem a tam. Všiměte si i postavení jejího ocasu, který je přilepený k zadním nohám.

 • Na tomto videu je vidět, jak si Díno prochází stresem.
 • Jsme ve psí škole a ze začátku pro něj bylo náročné zvládat tolik nových pachů a psů najednou.
 • Je vidět, jak se olízne nos a vzápětí, jak si zívne. Také je neklidný a kouká sem a tam.

Díno ve stresu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Videa, která už znáte

Setkání Dína s Glikasem 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Glikas stojí na jednom místě. Má vysoko zdvižený ocas, se kterým sice vrtí, ale má ho vysoko postavený a dává najevo svoje vysoké postavení.
 • Hned v začátku zdraví Dína podíváním se do strany, pak opět stojí na místě zamražený. Když je to nutné, s ocasem přestane vrtět. V momentě, kdy ho Díno míjí, tak se olizuje.
 • Díno odchází značkovat. Mezitím s Glikasem komunikuji. Pak se Díno s Glikasem znovu zdraví. Glikas opět ztuhne (zastaví vrtění ocasu) a je to Díno, který odpovídá ustoupením. Díno jde opět značkovat.
 • V 1:02 je krásně vidět, jak Glikas oči přivírá a stále maličko vrtí ocasem. Sděluje, že je přátelský, ale udržuje si své postavení vůči Dínovi.
 • 5
  ZTUHNUTÍ, ZNEHYBNĚNÍ, ZTVRDNUTÍ SVALSTVA

Pes ztuhne. Je jako z kamene a nepohne se z místa. Zasekne se.Když je na psa kladen větší tlak, než který zvládá.

Při setkání s jiným psem.


Tenhle pocit moc dobře znám, když něco nezvládám a přepadne mě zoufalství. Nemohu se pohnout. Nemám chuť nic dělat a jsem jak paralyzovaná.

Kdy signál můžete sami použít

Ztuhněte, zastavte se, když na vás varuje jiný pes a v této pozici čekejte. Dívejte se do strany, případně uhýbejte jen očima. Později se pomalu z místa vzdalujte. Může se vám to stát, když překročíte hranici psa, kterého neznáte.

Konkrétní příklady

 • Pokud psa budete rozčíleně volat, protože na vaše volání nereaguje, může se zaseknout na místě právě proto, aby vás uklidnil. Váš přímý postoj a tón v hlase ho zmrazí. Změňte váš tón hlasu a natočte se bokem nebo couvejte a motivujte ho k příchodu.
 • Pes může ztuhnout v průběhu výcviku. Váš přístup k němu bude příliš nátlakový. Zatuhne třeba v sedě a nebude si chtít lehnout. Leh docílíte zjemněním komunikace a použitím motivace (pamlsku), protože vám bude záležet na tom, aby si povel „lehni“ spojil s něčím pozitivním a ne s tlakem. Aspoň do té doby, než si leh pořádně osvojí a na povel bude reagovat lehnutím. Pak už poznáte, kdy si odmítá lehnout, protože jen zkouší, zda mu to projde.
 • Pes se může zastavit a ztuhnout, když uvidí jiného psa.
 • Pes ztuhne, když k němu přistoupí rychle jiný pes.

Moje zkušenost

Byl to jeden z nejtěžších signálů, které moje ego těžko zpracovávalo. V této chvíli se můžete dostat do vlastní frustrace. Pes se zasekne v momentě, kdy vám to připadá pro něj jako jednoduchý úkol. Už to přece musí znát, tak co mu teď vadí. Snažíte se ovládat svůj hněv, ale jde to těžko. Pes má přeci poslechnout, povel jsem vydala a to pes musí vykonat, nesmím ustoupit z vydaného povelu, když polevím, pes mě nebude brát jako vůdce,...a třeba ještě několik dalších takových myšlenek. Faktem ale je, že pes je ve stresu, protože si nevěříte a nejste v klidu. Povel nepovel, musíte změnit buďto váš hlas, postoj nebo změnit celou situaci a zkusit to celé znovu a s jinou energií nebo s lepší motivací pro psa. 

POZOR

Jak už jsem zmínila, pes ztuhnutí může také používat jako protest a zkoušet vaše sebevědomí. Toto jsou takové jemné rozdíly, které je potřeba, abyste se naučili rozlišovat. V tomto případě byste měli použít korekci psa (viz 4. kniha KOMUNIKACE) a pes by měl cvik dokončit bez pamlsku.

VIDEA

Díno a Glikas se domlouvají na dálku

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • V tomto videu je krásně vidět pozdravení na dálku a komunikace mezi psy podobného postavení.
 • Glikas je ještě plnohodnotný samec. Díno už bohužel ne. Dříve by takové setkání nebylo možné, byli si protivníky. Po Dínově kastraci se jejich komunikace změnila. Díno si i přesto ponechává důstojnost a do určité míry své postavení.
 • Na videu je vidět synchronní tanec očichávání (přesměrovávání) a značkování.
 • Díno pak udělá oblouk a zaujme vysokého postavení a ztuhne.
 • Následuje oční kontakt a oba psi si odpoví podíváním se do strany. Při pozorném dívání to uvidíte. (Někdy i stačí jen oční podívání do strany)
 • Následuje Dínovo odstoupení.
 • Schválně si v ten moment všiměte, jak se uvolní napětí u Glikase otevřením tlamy a dýcháním. Něco jako, je to za námi, vše už je ok. Vše jsme si řekli a to i přesto, že mají oba psi ocas vztyčený. Jiné části těla a jiné signály však sdělují, že je vše ok.

 • Na tomto videu je vidět, jak sami můžete použít zastavení k tomu, abyste zmírnili situaci.
 • Elenka na videu následuje fenku, kterou právě poznala. Je vidět, že bílá fenka je lehce naježená.
 • Elenčino zastavení pomohlo zmírnit vznikající napětí.
 • Elenku za její skvělou reakci chválím.
 • Na konci videa si všiměte, jakým způsobem si Díno stoupá a co sděluje svým psím kamarádům. Vysokým zdvižením ocasu sděluje, že je sebevědomý, ale přitom přátelský.

Eleni a její zastavení

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Videa, která už znáte

Setkání Dína s Glikasem 1

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Glikas stojí na jednom místě. Má vysoko zdvižený ocas, se kterým sice vrtí, ale má ho vysoko postavený a dává najevo svoje vysoké postavení.
 • Hned v začátku zdraví Dína podíváním se do strany, pak opět stojí na místě zamražený. Když je to nutné, s ocasem přestane vrtět. V momentě, kdy ho Díno míjí, tak se olizuje.
 • Díno odchází značkovat. Mezitím s Glikasem komunikuji. Pak se Díno s Glikasem znovu zdraví. Glikas opět ztuhne (zastaví vrtění ocasu) a je to Díno, který odpovídá ustoupením. Díno jde opět značkovat.
 • V 1:02 je krásně vidět, jak Glikas oči přivírá a stále maličko vrtí ocasem. Sděluje, že je přátelský, ale udržuje si své postavení vůči Dínovi.
 • V tomto videu uvidíte zpomalení, ztuhnutí, mávání ocasem, odstoupení, oklepání.
 • Tak mě napadá, zda víte, kdo je Díno. Ten druhý pes nejdříve od Dína odstoupí, až pak se oklepe. Díno se oklepe jako druhý. Tím se energie mezi nimi uvolní a vše je ok. Mají to vyříkané.

Dino a  pouliční pes 2

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Dino a pouliční pes - setkání v trávě

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • S Dínem přicházíme na louku. Pes, kterého vidíme nás zatím nezaregistroval. Dino se zastaví a čeká. Jakmile ho pouliční pes uvidí, Dino stojí na místě a otočí hlavu do strany.
 • Ocas má zdvižený nahoru, aby sdělil své nadřazené postavení. Pes (kterého neznám) má ocas dolů a odpovídá Dínovi stejným signálem. Podívá se také do strany. V tomto případě před sebe, protože k Dínovi stojí bokem. Prostě odvrátí svoji tvář z přímého pohledu na Dína.
 • Tím si vše vysvětlili během pár vteřin a Díno se rozbíhá ke hře a blbnutí. Na konci videa je skvělý moment, kdy tento pejsek zalehne a je na něm krásně vidět reakce, když něco v dálce zmerčí. Ihned mě to upozorňuje na to, že pes vidí něco neobvyklého, podívám se stejným směrem a vidím, že se k nám blíží lidé i s celou bandou pouličních psů. (To už na videu není vidět)
 • Tento den byl nádherný a sešlo se tam hodně psů. Tato videa uvidíte až na konci celé psí řeči, protože jsou velmi VÝŽIVNÁ a nabízejí vám neovlivněnou psí řeč pouličních psů.

 Také jste tak nadšení z toho, co jste právě objevili?

Psí řeč v komunikaci považuji za klíčovou právě kvůli tomu, že podle ní přesně poznáte, jak se váš pes cítí, co se mu honí hlavou, jaké má úmysly a dokážete své reakce k němu přizpůsobit, abyste neztratili jeho důvěru a respekt.

Úplnou verzi Konejšivých signálů a pochopení celé psí řeči nabízím v TÉMATU PSÍ ŘEČ - 5 týdenním studiu.

Co kurz Psích souvislostí obsahuje:

Kurz se podrobně věnuje 4 tématům.

 1. TÉMA PES
 2. TÉMA ČLOVĚK
 3. TÉMA PSÍ ŘEČ
 4. TÉMA KOMUNIKACE

Každé téma obsahuje snadno pochopenou teorii, pracovní materiály a videa, která jsou doprovázena popisy ostatních souvislostí. Na popisech zjistíte, co všechno je na videu možné k vidění. Budete překvapení, co vše vám v komunikaci se psem uniká.

Kurz s ostatními tématy PES, ČLOVĚK, KOMUNIKACE, odpovídá na všechny otázky ohledně vztahu se psem a komunikace s ním. Je tvořen do jednoho velkého celku právě proto, abyste jednou pro vždy pochopili všechny souvislosti, kterým musíte věnovat pozornost, aby vám to ve vašem vztahu šlapalo bez stresu a zbytečného napětí.

Převzít svůj život se psem do vlastních rukou můžete právě teď!
Držím vám pěsti.